Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak Třebíč k názvu svému přišla

27. 10. 2006

Ta první je pohádkově úsměvná. Název prý vznikl ze slov “tře bič” (práská bičem). Když bylo město založeno, měšťané se prý nemohli dohodnout, jak je pojmenovat. Po delším dohadování se nakonec rozhodli pojmenovat město podle první věci nebo činnosti, která je venku zaujme. Dívali se z oken, když vtom zahlédli na cestě vozku, jak bičem pobízel koně. Jeden z konšelů zvolal: “Tře bič!” - a název města byl na světě.

Podle další verze jde o jméno odvozené od staročeského slovesa “třebiti” - což v minulých dobách znamenalo čistit půdu od pařezů po předchozím vypálení lesního porostu. Když chtěli lidé vybudovat osadu, museli stromy nejprve vykácet, vyklučit, vytřebit, vyžďářit - a tím se dá vysvětlit celá řada názvů obcí - např. Klučov, Žďár a mnohé další - a samozřejmě i název Třebíč.

Pojmenování pochází z vlastního jména “Třeba”. Údajně se tak jmenoval lech, uváděný jako jeden ze svědků na listině z r. 1088. Jenže město založené Třebou by se nazývalo Třebín a ne Třebíč.

Název Třebíč pochází od staročeského jména “třeba” - oběť - kterou naši pohanští předkové přinášeli svým bohům.

Kronikář Střelka píše, že už v 10. století stával nad řekou Jihlavou hrad Dřevíč (podle místa, kde bylo hodně dříví), u něhož měl být postaven benediktinský klášter a později město. Věrohodný doklad o tom však chybí. Počítejme ale s tím, že v tehdejší době šlo spíš jen o pouhý opevněný dvorec - týnec. Není vyloučeno, že od něj pochází název Týn, dřívější vesnice, dnes část města.

Podle zakládací listiny kláštera uvedené v opisu Kosmovy Kroniky české byl benediktinský klášter založen r. 1101 “in medie silva Trebicensi” - uprostřed lesa Třebeneckého, kde bylo třebiště (třeby - očistné oběti). Podle toho vznikala jména Třebíč, Třeboň…

Sedmá verze je v poslední době uváděná jako jedině správná. Název města podle ní pochází od vlastního jména Třebek nebo Třebík - snad držitele dvora: dvůr Třebeč = Třebekův dvůr. Starobylé přídavné jméno přivlastňovací Trebekjis se změnilo v Třebeč, případně Třebéč a ve druhé polovině 15. století na Třebíč.

Jméno Třebíč se používalo do poloviny 17. století v mužském rodě. Protože v okolí Třebíče se užíval dialekt český, vžilo se užití “naše milá Třebíč”, přičemž ke změně gramatického rodu zřejmě přispělo i spojení se jménem ženského rodu, v našem případě (ta) obec.

(Autor textu: Miroslav Hedbávný)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

fotka

(M.P., 19. 1. 2009 13:19)

ahoj ty chlape to seš ty na tý fotce???